Plantilles ortopèdiques a mida


Les plantilles ortopèdiques són estructures extraïbles que actuen sobre la superficie plantar del peu. Hi ha diferents tècniques de fabricació. Les plantilles a mida:

  • corregeixen l'estàtica defectuosa del peu o una anomalia en el relleu plantar en nens en edat de creixement;
  • equilibren la marxa;
  • compensen les anomalies del peu;
  • alleujar i esmorteir els punts de dolor...


Es realitza una exploració completa del pacient, no només del peu, sinó del cos en el seu conjunt per obtenir un diagnòstic global. La majoria de les afeccions del peu solen estar relacionades amb altres articulacions que s’han de controlar durant el tractament per obtenir els millors resultats possibles.
Un cop obtingut el diagnòstic, realitzem els motlles dels peus. Aquests motlles són la base per a l'elaboració de les plantilles. El tipus de motlle i la tècnica de producció depenen de la patologia i del tipus de materials que utilitzarem per realitzar-los.
Amb el motlle ja sec obtindrem el patró, i amb ell tallarem els materials necessaris.
Un cop adaptats els materials al motlle, normalment aplicant calor, començarem el procés d'acabat dels suports plantars.
Aquest procés implica folrar i polir els suports plantars.
És llavors quan ajustem els suports plantars al peu i a la sabata. Abans de provar-los en el pacient, les plantilles han d'estar perfectament estables i no presentar irregularitats que puguin danyar la pell.