Mossgeschneidert Orthoplastie vun den Schinnen


Orthoplastiken sin mossgeschneidert Zeiwenorthesen, dei bei der Behandlung vun Deformatiounen an deren Folgen eraus geholl kennen gin. Haltungsorthoplastiken gin duerchgefeiert fir reduzeierbar Deformatiounen ze verréngeren.